پوستر الکترونیک

پوسترهای کنگره بصورت الکترونیک و سبز بر روی نمایشگر 55 اینچ با کیفیت 4k کنترل شونده توسط تبلت نمایش داده می شوند.